Labels

algorithms (22) Design Patterns (20) java (19) linux (14) Snippet (13) service mix (6) soa (4)

Observer Design Pattern

This pattern is used in publisher-consumer kind of situations

Client-id.jpeg

This pattern is used where a change in data which is observable by one or many observers,The pattern is such that no matter what kind of Observers ATMObserver , OnlineAcObsever)  come the Observable or the subject(BankAccount) has no impact.So tomorrow if there is a need to add MobileObserver for BankAccount, that can just be added without any changes and implementing AccountObserver.

The Subject or Observable concrete class,in this case a bank account which is observable.The Observers OnlineACObserver ATMACObserver register with this class and get updates about the bank account.

public class BankAccount implements SubjectObservable {
public ArrayList observers = new ArrayList();

String balance;

String account;

public void deregisterObserver(AccountObserver o) {
observers.remove(observers.indexOf(o));
}

public void notifyObservers() {
for (int i = 0; i < this.observers.size(); i++) {
AccountObserver observer = (AccountObserver) this.observers.get(i);
observer.update("ACCOUNTNUM", "BALANCE < 200");
}
}

public void registerObserver(AccountObserver o) {
observers.add(o);
}

public void setBalance(String balance) {
this.balance = balance;
this.notifyObservers();
}The Concrete implementation of Observer take the case of ATMACObserver this observer registers with the BankAccount and gets invoked by the Subject when there is a change or update in the Subject.
public class ATMObserver implements AccountObserver {

String message;

SubjectObservable bankAccount;

public ATMObserver(SubjectObservable bankAccount) {
this.bankAccount = bankAccount;
this.bankAccount.registerObserver(this);
}

public void update(String accountNumber, String balance) {
{
this.message = "welcome to ATM " + accountNumber + " " + balance;
}
}

The client code can be as follows.

class Client {
public static void main(String[] args) {
// creating observable Bank Account
SubjectObservable bankAccount = new BankAccount();
// Observer 1 onlin
OnlineAcObserver online = new OnlineAcObserver(bankAccount);
// Observer 2 ATM
ATMObserver atm = new ATMObserver(bankAccount);
//update account values which updates the observer
online.getMessage();


2 comments:

  1. Chúng tôi chuyên nhận vận chuyển hàng hóa nội địa hiện nay. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn các dịch vụ vận chuyển, giao hàng uy tín để phục vụ nhu cầu Tết của quý khách hàng. Cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển gửi quà tết. Chúng tôi sẽ giúp bạn vận chuyển hàng hóa đến tay người thân, bạn bè ở xa một cách nhanh chóng nhất. Đảm bảo giá cả hợp lý chất lượng dịch vụ tuyệt vời. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như dịch vụ ship hàng cod, giao hàng cho shop, dịch vụ chuyển phát nhanh uy tín,... Nếu cần chuyển hàng hãy nhớ liên hệ với chúng tôi nhé.

    ReplyDelete

Search 24 Bytes